@Maciej napisał w Wyzwanie Macieja - analiza obserwacji Zatoki Kalifornijskiej autorstwa JTolana:

To oczywiste, że Matka Boża, która woła z Nieba, bo jest brzemienna.

Znowu Gabryś ją zbrzuchacił?