Unikalna nazwa użytkownika licząca od 2 do 16 znaków. Inni użytkownicy mogą Cię zawołać, pisząc @nazwa użytkownika.
Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków.

Alternatywna rejestracja