Witamy na Forum Płaska Ziemia

Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kto Kontroluje Watykan, Jezuitów i Masonerię?
#1
Benjamin Disraeli (1804-1881) Etniczny Żyd, który dwukrotnie służył jako Premier Wielkiej Brytanii.

W swojej książce - Coningsby - stwierdził:
"Nigdy nie zaobserwowano wielkiego ruchu intelektualnego w Europie, w którym Żydzi nie odgrywali by znaczącej roli. Pierwsi Jezuici byli Żydami."


Pierwszym Generalnym Przełożonym Towarzystwa Jezusowego i jego założycielem - był - Ignacy Loyola. 1491 - 1556, urodzony w Hiszpanii.

Nawrócony Hiszpański Żyd.

Encyklopedia Żydowska: "Marrano Krypto-Żydzi Półwyspu Iberyjskiego, to Żydzi Hiszpańscy, którzy nawrócili się na Chrześcijaństwo w wyniku prześladowań po 1391 r."

Każdy Żyd, który zdecydował się zostać, musiał być ochrzczony, wszyscy pozostali musieli odejść. Do 30 lipca 1492 r. ani jeden Żyd nie pozostał w Hiszpanii.

Tak jak poprzednio, ci, którzy zostali ochrzczeni, może 50 000, znani byli jako nuevos crtstianos lub conversos, nowi Chrześcijanie lub nawróceni.

Ale nawet nawróceni Marranos, nadal praktykowali Judaizm.


Jeśli inkwizycja podejrzewała, że ktoś był jeszcze Żydem, aresztowali go.
W tym kontekście urodził się w Hiszpanii Ignacy Loyola.

Od pierwszego dnia jako Generał Jezuitów Ignacy chronił Żydów pisząc Konstytucję Towarzystwa, upewniając się, że Żydzi nie będą już wydalani ani prześladowani.

"Jedną cechą odróżniającą Jezuitów od innych zakonów była właśnie odmowa wykluczenia Żydowskich Chrześcijan z ich szeregów." Strona 20

"W czasie pobytu Ignacego w Rzymie mieszkał bardzo blisko Żydowskich dzielnic miasta i nie mógł pomóc w spotkaniu z wieloma Żydami." Strona 35

"Ignacy praktycznie uwidacznia się także przez swoją pracę przeciw zwyczajowi zmuszania nawróconych do przekazywania wszystkich swoich dóbr materialnych państwu.

Ta praktyka była reliktem Średniowiecza, a myślenie jakie się za tym kryło było takie, że Żydowscy nawróceni powinni wykazać całkowite zerwanie z przeszłością, porzucając wszystko, co zdobyli będąc Żydami. Oczywiście okazało się to znaczną przeszkodą w nawrócaniu. Aby sprowadzić więcej Żydów do wiary, Ignacy poprosił papieża o zniesienie tej praktyki. W odpowiedzi Paweł III w 1542 r. wydał bullę Cupientes iudaeos, która umożliwiła Żydom i innym nawróconym zachowanie ich własności."  Strona 12.

"Praca Ignacego w Rzymie przyciągnęła tak wielu Żydów do wiary, że wkrótce pojawiło się zbyt wiele katechumenów, aby wygodnie mieścili się i żywili w małym Jezuickim domu niedaleko kościoła Santa Maria del la Strada." Strona 12

"Do roku 1555 Ignacy zajmował się tylko Żydami, którzy chcieli się nawrócić." Strona 13

Książka: "St. Ignatius of Loyola and the Jews", James W. Reites, S.J.

- Drugi Generalnym Przełożonym Towarzystwa Jezusowego - Diego Laynez, urodzony w 1512 r. (Almazán, Hiszpania) - 1565 r. (Rzym). Również Żyd.


"Nie ma żadnych wątpliwości co do Żydowskiego pochodzenia Laynez'a, sam o nim mówi" (Monlau, V, 7, 22). Zobacz także Scaduto, str. 124, uwagi 3 i 4 oraz 41 F. Cereceda, Diego Laynez en la Europa religiosa de su tiempo (Madryt, 1945), I, 18-22.

"W związku z tym było wiele konwersacji lub Nowych Chrześcijan (Żydów), którzy byli członkami Towarzystwa, a niektórzy z nich byli jednymi z najbardziej znamienitych, jak Diego Laynez." Strona: 19.

"Nawet w czasie Laynez'a, drugi generalny przełożony towarzystwa Jezuitów, sam był z krwi Żydowskiej." Strona: 30

Książka: "St. Ignatius of Loyola and the Jews" James W. Reites, S.J.


- Trzeci Generalny Przełożony Towarzystwa Jezusowego - Francis Borgia (1510 Hiszpania - 1572) również Żyd


Wnuczek Papieża Aleksandra VI, pochodzącego od Borgia żydowskiej rodziny Marrano - convertos z Hiszpanii.

Rodzina Borgia była Włosko-Hiszpańską szlachecką rodziną Żydowską.

Borgiowie stali się znani w sprawach kościelnych i politycznych w XV i XVI wieku, dostarczając dwóch papieży:

-Alfons de Borja, który rządził jako Papież Callixtus III w latach 1455-1458, oraz

-Rodrigo Lanzol Borgia, jako Papież Aleksander VI, w latach 1492-1503, który pomagał przyjmować uchodźców Żydowskich i Marrano z Hiszpanii do miasta Rzym.

Zwłaszcza za panowania Aleksandra VI, rodzina Borgia (najbardziej niesławna rodzina renesansowych Włoch) była podejrzana o wiele zbrodni, w tym cudzołóstwo, kazirodztwo, świętokupstwo, kradzież, przekupstwo i morderstwo (szczególnie morderstwo w wyniku zatrucia arszenikiem).

Generalny Przełożony Towarzystwa Jezusowego nazywany jest czarnym papieżem.[/font][/size][/font][/size]

   

Żydowscy Papieże w Watykanie

Wiemy, że dziesięciu pierwszych papieży było Żydami (tak jak św. Piotr), ale wielu późniejszych papieży również było żydami...

Papież Zefiryn (199-217)
Papież Syrycjusz (384-399)
Papież Hormizdas (514-523)
Papież Innocenty II (1130-1138) 
Papież Kalikst III (1455-1458) (Z żydowskiej rodziny Marrano na Borgia)
Papież Aleksander VI (1492-1503) (Z żydowskiej rodziny Marrano na Borgia)
Papież Pius III (1503)
Papież Leon X (1513-1521) Papież Leon X był Medyceuszem (tj. książka Chazarów Black Nobility)
Papież Klemens VII(1523-1534)  kuzyn papieża Leo X z rodziny Medyceuszy.
Papież Pawel III (1534-1549) Wiele przywilejów na rzecz nawróconych żydów
Papież Grzegorz XIII[/b] (1572-1585)
Papież Pius XI [/b](1922-1939)
Papież Pius XII [/b](1939-1958)


Papież Jan XXIII (1958-1963) Angelo Giuseppe Roncalli

 
Jan XXIII: - 'Najlepszy Papież dla Ludzi Żydowskiego pochodzenia' - Israel National News.

Jest to przejmujący zbieg okoliczności, że Papież Jan XXIII i Jan Paweł II zostali kanonizowani jako katoliccy święci w przeddzień Jom Hashoah, międzynarodowego dnia pamięci Holocaustu, obchodzonego w Izraelu i przez Żydów na całym świecie.

Jan XXIII jest ojcem (ale nie zobaczył go za życia), dokumentu transformacji Nostra Aetate ("W Naszych Czasach"), of Vatican Concile,
II Sobór Watykański;
Pierwszy projekt zatytułowany "Decretum de Iudaeis" ("Dekret o Żydach"), odrzucał zarzut osądzania Żydów za śmierć Jezusa. Potępiał również wszelkie formy antysemityzmu i zatwierdził wieczne przymierze Boga z narodem żydowskim i potwierdził, że miał miejsce holokaust z 6 milionami Żydów.

To był Jan XXIII, który po raz pierwszy rozwiązał problematyczną modlitwę "Oremus et pro perfidis Judaeis" dla Żydów, uderzając w haniebny opis Żydów jako "perfidnych".

Mówi się, że Rada uważa Żydów za "wybrany naród Starego Testamentu".


Papież Paweł VI (1963-1978) Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini

Był przewodniczącym II Soboru Watykańskiego w 1965 roku, który zmienił Kościół katolicki. Największą zmianą było podejście kościoła do Judaizmu.

Jego 6 przodków miało żydowskie pochodzenie, papież Paweł VI był Żydem Marrano o imieniu Montini.

Złota Księga szlachty włoskiej (1962-1964): "Montini to hebrajskie pochodzenie".

W ramach Pawła VI, wpływy żydowskie i masoneria wzrosły w obrębie Kościoła Katolickiego.

   

Papież Jan Paweł II zrobił więcej niż jakikolwiek inny papież by wyciągnąć pewien rodzaj dłoni pojednania pomiędzy Żydami a Chrześcijanami.


Matka JPII Emilia Kaczorowska (Emily Katz - po angielsku) była Żydówką i była córką Feliksa Kaczorowskiego, biznesmena z Bielsko-Białej w Polsce. Katz to znane nazwisko wśród rodzin Europejskich Żydów.


Matką Emili, babcią JPII była Maria Anna Shoolz. Scholz albo Schulze jest również znanym nazwiskiem wśród Żydów tak jak jest Rybicka, lub Ryback które jest nazwiskiem papieża prababci Zuzanny.  Matka papieża wyszła za mąż i poślubiła katolików. Jej dzieci urodziły się i wychowały jako katolicy, a Papież został ochrzczony.


Był pierwszym papieżem, który oficjalnie odwiedził synagogę, pielgrzymował do miejsc rzekomego Holocaustu, nawiązał stosunki dyplomatyczne w Watykanie z Izraelem i jako pierwszy papież złożył wizytę w Izraelu.

W szczelinie na Ścianie Zachodniej umieścił notatkę z następującymi słowami: "Boże naszych ojców, wybrałeś Abrahama i jego potomków, aby przynieśli twoje Imię dla narodów: jesteśmy głęboko zasmuceni zachowaniem tych, którzy w tym czasie historii spowodowali, że twoje dzieci cierpiały i prosząc o wybaczenie, pragniemy zobowiązać się do prawdziwego braterstwa z ludem Przymierza".

Jako papież od 1978 do 2005 roku wdrażał życie słowami Nostra Aetate, wydając wskazówki dotyczące właściwej implementacji w relacjach katolicko-żydowskich.

Matka Papieża pochodziła z żydowskiej społeczności i wyszła za mąż za katolika. [Ten fakt pochodzenia żydowskiego] rzucałby światło na to dlaczego Papież musiał się ukrywać przed Nazistami w listopadzie 1940 roku. Jeśli byłby czystym etnicznie Polakiem, nie byłoby to konieczne.


Benedykt XVI (2005-2013) Joseph Aloisius Ratzinger

Żyd: Zgodnie z analizą genealogiczną, babcia papieża Benedykta XVI to Maria Tauber-Peintner, która kiedyś mieszkała w Bolzano we Włoszech. Ten region Włoch był kiedyś częścią Imperium Austro-Węgier. 
Przodkowe pochodzenie Marii Tauber-Peintnera związani są z żydowską rodziną Tauberów żyjących na Morawach i na Węgrzech. Byli potomkami morawskich Żydów nazywanych Aaron Tauber.

Kardynał Joseph Ratzinger (papież Benedykt XVI) był potomkiem słynnego MaHaRal z Pragi, rabina Yehuda Loew (Leib) ben Bezalel z 16 wieku. Żydowskie korzenie papieża Benedykta XVI od jego babci, Maria Peinter Rieger.

Maria Peinter Rieger była potomkiem rabina Jonasza Gerondiego, którego rodzinni przodkowie przybrali tożsamość katolicką oraz imiona i nazwiska katolickie, gdy Żydzi z Bawarii byli prześladowani w XVII wieku.
Odpowiedz
#2
   

Żydzi POSIADAJĄ i KONTROLUJĄ Masonerie dzisiaj i od samego początku.

Oto, co Żydzi mają do powiedzenia na temat ICH własności Masonerii:
THE JEWISH TRIBUNE, Nowy Jork, 28 października 1927 r., Cheshvan 2, 5688, t. 91, nr 18: "Masoneria opiera się na Judaizmie. Usuńcie nauczanie Judaizmu z rytuału Masońskiego, a co zostanie?”

LA VERITE ISRAELITE, dokument Żydowski 1861, IV, str. 74: "Duch Masonerii jest duchem Judaizmu w jego najbardziej fundamentalnych przekonaniach; To te pomysły, ten język, są przede wszystkim tą organizacją, nadziejami, które oświecają i wspierają Izrael. To ukoronowanie będzie wspaniałym domem modlitwy, którego Jerozolima będzie triumfalnym centrum i symbolem.”

LE SYMBOLISM, Lipiec 1928: "Najważniejszym zadaniem Masona musi być uwielbianie Żydowskiej Rasy, która zachowała niezmieniony boski standard mądrości. Musisz polegać na rasie Żydowskiej, aby rozwiązać wszystkie granice."

AN ENCYCOLPEDIA OF FREEMASONRY, Philadelphia, 1906: "Każda Loża jest i musi być symbolem Żydowskiej świątyni; każdy Mistrz w Katedrze powinien być przedstawicielem Króla Żydowskiego; a każdy Mason personifikacją Żydowskiego robotnika."

INSTRUKCJA FREEMASONII, Richard Carlile: "Wielkie Loże Masonerii w dzisiejszych czasach są całkowicie Żydowskie."

THE FREEMASON, 2 kwietnia 1930 r., Cytując Ks. S. McGowan: "Masoneria opiera się na starożytnym prawie Izraela. Izrael rodzi piękno moralne, które formuje podstawę Masonerii."

Rabin Br. Isaac Wise, w Israelite of America, 8 marca 1866: "Masoneria jest instytucją Żydowską, której historia, stopnie, opłaty, hasła i wyjaśnienia są Żydowskie od samego początku do końca."

Benjamin Disraeli, Żyd, Premier Anglii, w „In The Life of Lorda George Bentick”: "Na czele wszystkich tajnych stowarzyszeń, tworzących prowizoryczne rządy, można spotkać mężczyzn z rasy Żydowskiej."

LATOMIA, Niemiecka Masońska gazeta, tom 12, lipca 1849, str. 237: "Nie możemy pomóc, ale wielki socjalizm (marksizmo - komunizm) jest znakomitym towarzystwem Masonerii dla uszlachetniania ludzkości, dla pomagania w dalszym dobrobycie człowieka. Socjalizm i Masoneria, wraz z Komunizmem wyrastają z tego samego źródła."

BERNARD STILLMAN, Żyd, w „Hebraic Influence on Masonic Symbolism”, 1929, cytowanym przez Londyńskie The Masonic News: "Myślę, że udowodniłem to wystarczająco iż Masoneria jako że gromadzi symbolizm to w całości opiera się na formacji, która zasadniczo jest Żydowska.”

O.B. Good, M.A. w „The Hidden Hand od Judah”, 1936: "Wpływ Żydowskiego Sanhedrynu jest dziś potężniejszy niż kiedykolwiek w Masonerii.”

JEWISH ENCYCLOPEDIA, 1903, tom 5, strona 503: "Język techniczny, symbolizm i obrzędy Masonerii są pełne Żydowskich pomysłów i terminów. . . W Rycie Szkockim daty na oficjalnych dokumentach są nadawane w zależności od epoki i miesięcy kalendarza Żydowskiego, a do tego używają Hebrajskiego alfabetu."

B'NAI B'RITH MAGAZINE, tom 13, strona 8, cytując rabina i Masona Magnin: "B'nai B'rith to tylko środek zastępczy. Wszędzie gdzie Masoneria może przyznać, że jest Żydowska w swojej naturze, a także w swoich celach, to zwykłe loże są wystarczające do tego zadania.” (Również B'nai B'rith stworzyło super-Masońską lożę gdzie nie przyjmowano "Gentiles”-pogan).

TRANSACTION OF THE JEWISH HISTORICAL SOCIETY, tom 2, str. 156: "Herb używany przez Wielką Lożę w Anglii składa się w całości z symboli Żydowskich."
Odpowiedz
#3
Rewelacyjny francuski czarno-biały film z lat 40-tych o Masonerii. Przejrzyście przedstawiono dlaczego mamy wieczny syf i katastrofę w polityce wszystkich krajów. Po nakręceniu producent filmu i dyr. scenariusza zostali zamordowani, a autora scenariusza wsadzono do więzienia. Napisy PL.

W filmie młody polityk Pierre Avenel, żyjący w czasach Trzeciej Francuskiej Republiki, ma dosyć partyjnych gier politycznych w parlamencie, która degenerują kraj; krytykuje kapitalistów za ich chciwość i komunistów za manipulowanie masami dla swoich własnych celów. Do naiwnego i szukającego rozwiązania polityka, zwraca się Mason, który mówi mu, że ich organizacja jest "postępowa" i "moralna", więc on przyłącza się do składu. Tam znajduje dziwny świat zastraszających przysiąg i zobowiązań służących bractwu.

Film pokazuje również, jak Żydzi używają Masonerii do wykorzystywania gojów, aby robili dla nich przysługi.

26:06 Isaak Levy Stein daje swoją wizytówkę.

45:57 Główny bohater powiada: "Wszyscy masoni naciskają na wojnę, aby ten kraj mógł być rządzony przez ŻYDÓW."Odpowiedz
#4
Na zdjęciu Ignacy Loyola
   

James Lainez (J.G. 1558-1565), który zastąpił Ignacego Loyole (J.G. 1541-1556) jako drugi Jezuicki Generał, również był Żydowskiego pochodzenia. Czwartym Jezuickim Generałem był Belgijski Żyd nazywający się Eberhard Mercurian (J.G. 1573-1580). Żydzi byli przyciągani do Zakonu Jezuitów i dołączali do nich w dużej liczbie. Niektórzy z najbardziej wpływowych Jezuitów w historii, jak Francisco Ribera (1537-1591) i Emanuel Lacunza (1731-1801), byli Żydami. Podczas V Kongregacji Generalnej w 1593 r. z 27 Jezuitów, którzy zaproponowali zmiany w konstytucjach, aż 25 było pochodzenia Żydowskiego lub Mauretańskiego. Wiele doktryn Jezuitów jest podobnych do tych, które znajdują się w Kabalii i Talmudzie Babilońskim. Możliwe, że drugą bestią w Księdze Objawienia jest Jezuicki Generał, który jest znanym jako czarny papież.


John Torrell wyjaśnia Żydowskie pochodzenie zakonu Jezuitów:

Zakon Iluminatów nie został założony przez Adama Weishaupta, ale raczej odnowiony i zreformowany. Pierwszy znany zakon Oświeconych/Iluminatów (Alumbrado) został założony w 1492 r. przez Hiszpańskich Żydów, zwanych "Marranos", którzy byli również znani jako "krypto-Żydzi". Wraz z brutalnymi prześladowaniami w Hiszpanii i Portugalii począwszy od 1391 r., setki tysięcy Żydów zostało zmuszonych do nawrócenia się do wiary Kościoła Rzymskokatolickiego. Powszechnie byli teraz Katolikami, ale potajemnie praktykowali Judaizm, wliczając w to Talmud i Kabałę, i ta ogromna grupa Żydów przetrwała aż do dziś. Po roku 1540 wielu Maranów (Marranos) zdecydowało się uciec do Anglii, Holandii, Francji, Imperium Osmańskiego (Turcji), Brazylii i innych miejsc w Ameryce Południowej i Środkowej. Maranowie utrzymywali silne więzi rodzinne i stali się bardzo bogaci i wpływowi w krajach, w których żyli. Ale jak to jest zwyczajem dla wszystkich ludów Żydowskich, nie miało to znaczenia gdzie lub w jakim kraju żyli, okazywali lojalność dla siebie-samych i dla Judaizmu.


   

- - - - -

W 1491 roku w Baskijskiej prowincji Guipuzcoa w Hiszpanii urodził się San Ignacio De Loyola. Jego rodzicami byli Marranos, a w czasie jego narodzin jego rodzina była bardzo bogata. Jako młody człowiek został członkiem Żydowskiego zakonu Oświeconych/Iluminatów w Hiszpanii. Jako przykrywka dla jego krypto-Żydowskiej działalności stał się bardzo aktywny jako Katolik. 20 maja 1521 r. Ignacy (jak go teraz nazywano) został ranny w bitwie i stał się pół-kaleką. Nie mogąc odnieść sukcesu na arenie wojskowej i politycznej, rozpoczął poszukiwanie świętości i ostatecznie wylądował w Paryżu, gdzie studiował kapłaństwo. W 1539 r. przeniósł się do Rzymu, gdzie założył "JESUIT ORDER" (Zakon Jezuitów), który stał się najbardziej podłym, krwawym i prześladującym zakonem w Kościele Rzymskokatolickim. W 1540 r. obecnie urzędujący Papież Paweł III zatwierdził zakon. Po śmierci Loyoli w 1556 r. w zakonie Jezuickim znajdowało się ponad 1000 członków z różnych narodów.

Ustanawiając zakon Jezuitów, Ignacy Loyola wymyślił skomplikowany system szpiegowski, aby nikt w zakonie nie był bezpieczny. Gdyby pojawił się sprzeciwi, śmierć przyszła by szybko. Zakon Jezuitów stał się nie tylko destrukcyjnym ramieniem Kościoła Rzymskokatolickiego; rozwinął się również jako tajne służby wywiadowcze. Podczas gdy Papieże coraz bardziej polegali na Jezuitach, nie byli świadomi, że twarde przywództwo było Żydowskie i że ci Żydzi byli członkami zakonu Iluminatów, który gardził i nienawidził Kościół Rzymskokatolicki.

   

Jezuici zostali założeni przez Ignacego Loyole, który był przywódcą tajnej organizacji okultystycznej znanej jako Alumbrados (Iluminaci po Hiszpańsku). 14 sierpnia 1534 r. Loyola założył siostrzaną organizację dla Alumbrados, którą nazwał Towarzystwem Jezusowym, które dziś jest powszechnie znane jako Jezuici. Loyola został aresztowany przez Dominikański zakon inkwizytorów Katolickich, którzy obawiali się jego rosnącego wpływu i władzy w całej Europie. Ze względu na swych wpływowych sojuszników pośród księstw Europy, otrzymał możliwość spotkania się z papieżem. Loyola obiecał Papieżowi swoją wierność i zgodził się głosić kazania papiestwa na całym świecie. Papież Paweł III oficjalnie zatwierdził Jezuitów jako Katolicki zakon w 1540 r. w jego papieskiej bulli Regimini Militantis Ecclesiae.
Odpowiedz
#5
1529
Jezuita Mikołaj Kopernik (1473-1543), kanon w diecezjalnej katedry w Frauenburgu (Fromborku), negocjował spór terytorialny między Królem Polski a Krzyżakami, wraz z jego cesją do Królestwa Polskiego jako lenna zarządzona przez Biskupa Warmińskiego.

Braniewo (Braunsberg) znajdujące się na Warmińsko-Mazurskiej stronie północno-wschodniej Polski, ten Bałtycki port został centrum Kontr-Reformacji i miejscem Jezuickiego establishmentu edukacyjnego na Północy Europy.

Kształcono przyszłych liderów, którzy nie tylko akceptowali teorie jako fakty, ale także domagali się nauczania wszystkich dzieci.
Odpowiedz
#6
Ukrywane pytanie: kto stworzył i kontroluje lenno zwane Imperium Rzymskim, Świętym Cesarstwem Rzymskim, Watykanem, Jezuitami i Masonerią?

509 p.n.e. Monarchia Rzymska kończy się rewolucją polityczną, obaleniem siódmego króla, Lucjusza Tarquiniusa Superbusa.

37 p.n.e. Herod Wielki (73 p.n.e. do 4 p.n.e.), Ż Y D według religii (król wasalski) służący Imperium Rzymskiemu. Króla Heroda znajdujemy w Nowym Testamencie pod Mateuszem, Władcą Judei, Herod tworzy historię poprzez „Masakrą Niewinnych”, próbując zabić „człowieka Chrystusa”, nakazując egzekucję w pobliżu Betlejem wszystkich dzieci płci męskiej, w wieku dwóch lat lub młodszych. Skąd możemy wiedzieć czy ten król i jego historia są prawdziwe? Był inny Rzymianin o imieniu „Józef Flawiusz”, ten Ż Y D O W S K I historyk (zgadza się, Ż Y D Z I byli tak popularni, że potrzebowali własnego historyka) zapisuje opowieść „Heroda Ż Y D A ” w 1 roku n.e.

Następnie trzysta sześćdziesiąt dwa lata później (362)
, w 325 r. Sobór Nicejski został usankcjonowany przez Konstantyna Władce Cesarstwa Rzymskiego (306-337 n.e.), aby stworzyć pierwotną wersję Nowego Testamentu. Gdzie czytamy wersety Biblijne o takich rzeczach jak Dyktatorzy; 


List do Rzymian 13: 1-7
Dlatego każdy, kto opiera się władzom wyznaczonym przez Boga, zostanie osądzony.

Jan 4: 7-12 

„Człowiek Chrystus” prosi kobietę przy studni, aby dała mu wodę; kobieta odpowiada, dlaczego Ty będąc Ż Y DE M, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. 
Interesująca część to skąd wiedziała, że „człowiek Chrystus” był Ż Y D E M?


Pozwólcie, że stwierdzę, że Imperium Rzymskie i Święte Cesarstwo Rzymskie są dziełem Żydo-Masonerii:


I oznacza Chrystusa
X oznacza fizycznego człowieka

Imperium Rzymskie (8 p.n.e. do 325 n.e.) prześladuje wegan
tych wyznawców „
Chrystusa człowieka” (świadomości), IX

Święte Cesarstwo Rzymskie (od 325 do chwili obecnej) obejmuje mięsożerców tych wyznawców „człowieka Chrystusa” (postaci), XI

Nawracanie świadomości Chrystusa IX XI do postaci Chrystusa


Animizm - jeden rytuał miał miejsce na początku Rzymu, zanim generał wyprowadził swoją armię z miasta i po raz pierwszy udał się do Regii, gdzie znajdowały się tarcze i włócznie poświęcone Marsowi. Potrząsnął świętą włócznią okrzykiem „Mars, obudzony!”. Gdyby włócznia zadrżała z własnej woli, to byłby zły znak. ~ The Gale Group, Arts and Humanities Through the Eras


Watykan i ich Jezuici wymyślili biznes sprzedaży Wiary i Teorii:

1543 - Teoria Heliocentrycznego Wszechświata
1763 - Teoria Energii Atomowej
1809 - Teoria Transmutacji Gatunków
1923 - Teoria Brakującego Linku
1931 - Teoria Wielkiego Wybuchu

ADAM, usuwa Żebro, tworzy Kobietę

ATOM, usuwa Elektron tworzy Eksplozję


Sklep Apple - Logo Genius Bar
[Obrazek: attachment.php?aid=1583]    

Kto wynalazł Atom?
[Obrazek: attachment.php?aid=1584]
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości