Witamy na Forum Płaska Ziemia

Witaj! Logowanie Rejestracja


Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Szkoły, Sądy, Kościoły i Kult Saturna
#1
   

„Kiedy stajesz się absolwentem liceum (w USA) to idziesz w procesji z czarną szatą, która jest czarna dla Saffron-a, Boga Hebrajczyków, który wymaga tego abyś nosił kwadratową czapkę uniwesytecką na czubku głowy. Kwadratowe czapki są oczywiście wykorzystywane przez Masonów jako ich zaprawa, więc właśnie dlatego nosisz kwadratową czapkę jako absolwent, ostatecznie stając się wychowankiem. To wszystko ma wiele wspólnego z Wolnomularstwem; ma związek z kontrolą edukacji w tym kraju.” -Jordan Maxwell, „Matrix of Power”
 
Najpierw wpłacasz swoje czesne aby dostać się do „univers”-ity (uniwersytetu), gdzie obskubują cię z twojej intuicji i zastępują ją indoktrynacją. Następnie otrzymujesz „Ma-Stars” (magister) Masoński stopień, w czasie kiedy nosisz Masońską czapkę i czarną szatę Kultu Saturna, aby stać się absolwentem/wychowankiem. Stopniowanie oznacza zwiększony lub opóźniony postęp. Jak mówił Jordan Maxwell, „prawdziwe znaczenie oceniania jest stopniowaniem indoktrynacji.” Rzeczywiście. Trzymają kilkoro 5-latków w pomieszczeniu pełnym ludzi w wieku 5 lat przez rok, po czym grono osób w wieku 6-lat wraz z innymi 6-latkami i tak dalej przez 20 lat, dopóki nie jesteś tak zindoktryzowany, że dają ci doktorat.
 
„Sylabami są Ma-dla mierzenia i Stor-dla gwiazd, czyli ‘mierzenie gwiazd’, więc astrologia. Dzisiaj dzieciom nadal są przyznawane gwiazdki za skuteczne zastosowanie wtłaczanych im nauk. Kiedy kończymy uczelnie, dają nam dyplom z mistrzowskim stopieniem. To jest czysty sabotaż. Stopnie są częścią cyklu zodiaka. Dają ‘stopnie’, aby pokazać, że jesteś jak potomsto słońca, które wstąpiło do wzniosłego miejsca. Po opanowaniu gwiazd stajesz się wtedy dość dosłownie MASTER.” -Michael Tsarion, „Astrotheology and Sideral Mythology”
 
   

Sędziowie i Rzymscy Katoliccy księża także tradycyjnie noszą/nosili czarne szaty. Sędziowie mają Masoński młotek, który używają do deklarowania słowa Prawa. Pomysł prawa pochodzi od dziesięciu biblijnych kamiennych przykazań więc jest sugerowane, że „złamiesz” prawo. Sędziowie zawsze siedzą na trzy warstwowej wysokiej platformie reprezentującej pierwsze trzy niebieskie stopnie masonerii. Ta sama trzy-piętrowa platforma znajduje się w kongresie czy przy ołtarzach większości kościołów katolickich czy protestanckich gdzie jest wysoka na trzy stopnie. Również dlatego można dostać/dać komuś „trzeci stopień” związany z trzecim stopniem Masońskim, kiedy inicjowany jest poddawany serii dociekliwych pytań, na które musi poprawnie odpowiedzieć aby stać się Mistrzem Masońskim. Zazwyczaj wokół ołtarza kościelnego jest brama, tak jak istnieją bramy z drzwiami wahadłowymi w każdym sądzie. Wszyscy zgromadzeni w kościele wstają aby rozpoznać kapłana, podobnie jak wszyscy wstają, gdy sędzia wchodzi. Następnie sędzia ogłasza przerwę bo jest w „court” (sądzie/boisku) i gra w „ten”nisa (z j.ang ten-dziesięć) przykazań, z prawnikami, którzy grają w grę dialektycznego bohatera/antagonisty, odbijając przewagi na wzajemne boiska. W sądzie świadkowie muszą położyć rękę na starym/nowym „testament” (testamencie) przed podaniem ich „testimony” (zeznania), tak jak „sermon” (kazania) kapłana są często nazywane świadectwem (zauważmy że słowa testimony i sermon składają się z „mon” czyli z księżyca). Jako świadek przysięgły, jedną rękę kładziesz na Biblii, podczas gdy drugą trzymasz w górze; W kościele, kiedy parafianie poczują ducha świętego, często w trakcie śpiewania pieśni, podnoszą jedną lub obie ręce do góry, aby chwalić Pana.
 
„Następnie kiedy wejdziesz głębiej w Saturna, zaczniesz rozumieć, że jego kolor jest czarny, że był Bogiem jednego z wielu różnych plemion lub grup Semickich, a jednym z jego symboli był kwadrat. Następnie pojawi się na placu czarny biret, który noszą absolwenci uniwersytetów lub liceów. Jest to kwadrat na głowie i zazwyczaj jest on czarny. Kolor Saturna, jednego z najstarszych Bogów Hebrajskich. To jest ta sama czerń, która jest używana jako szata dla sędziów kiedy wrzucają cię do więzienia. Ponieważ czarny reprezentuje Saturna. Saturn jest starym Semickim Bogiem. Dlatego kościoły i sale rozpraw wyglądają dzisiaj tak samo, ponieważ, gdy wchodzisz do kościoła to siadasz tam z biednymi ludźmi na ławach, ale nie możesz iść na podniesiony wyższy poziom, nie możesz przejść przez bramę, nie możesz wejść do środka małych drzwi, tylko kapłan może to robić i odprawiać nabożeństwo dla ciebie. Ty zostajesz na zewnątrz z biednymi ludźmi. Ołtarz jest podniesiony na co najmniej trzy warstwy, ponieważ zawsze to robiono w taki sposób w Egipcie. Ołtarz był zawsze podniesiony, tak aby ludzie mogli zobaczyć przedstawiciela Boga ubranego na czarno. Kapłan wychodzi na ołtarz ubrany na czarno i czyni to dla ciebie, jest pośrednikiem między tobą a Bogiem. To jest to samo, co dzieje się na sali sądowej, wchodzisz i jesteś częścią biednych ludzi siedzących tu na widowni, a tu jest ogrodzenie lub brama, która oddziela cię. Adwokaci mogą wejść do środka bramy, są kawałkami ust rozmawiającymi z Bogiem dla Ciebie by zobaczyć, czy mogą cię wydostać a prawnicy są pośrednikami pomiędzy „Bogiem" lub „sędziami" którzy oceniają was i ludzi. To jest to skąd to wszystko się wzięło w naszym społeczeństwie dzisiaj.” -Jordan Maxwell, „Matrix of Power”

   

Szeryf w starożytnym Egipcie był dawcą-prawa a jego odznaka była zawsze sześcioramienną gwiazdą, która jest kolejnym symbolem Saturna. Amerykańscy szeryfi na dzikim zachodzie do dziś wciąż noszą sześcioramienną gwiazdę. To ciekawe, że symbol Saturna jest sześcioramienną gwiazdą, Saturn jest 6-tą planetą od słońca, dzień-Saturna jest 6-tym dniem tygodnia, a NASA odbiera obrazy Hexagramu Saturna (6-stronnej) formy atmosfery na biegunach Saturna. 6-tą czakrą systemu energetycznego człowieka jest 3-ie oko/szyszynka (6, 3 razy = 666). Kiedy twoje 3-cie oko czakry się otwiera, to rozwijasz swój 6-sty zmysł intuicji i duchowości. Z punktu widzenia świadomości, 6-sty zmysł, twoja intuicja/przeczucie, są posłańcami Boga, twoimi aniołami stróżami. Czy to nie ciekawe, że anioły mają obwódki/pierścienie wokół ich głów, a Saturn jest jedyną planetą (gwiazdą wędrowną) z aureolą/pierścieniem wokół niego?
 
   

„Dlatego dzisiaj, kiedy bierzesz ślub, to bierzesz ślub przed Bogiem. A symbolem Boga są pierścienie, które wkładacie sobie nawzajem na palce. Pierścień Saturna. Więc kiedy bierzesz ślub, to bierzesz ślub z pierścieniem, a symbolem tego Boga jest pierścień Saturna. Nosisz pierścień Boga. I jarmułka jest okrągłym pierścieniem, który nosisz na głowie, dla Saturna waszego Boga. Nawet w średniowieczu, w świątyniach, mnisi katoliccy golili głowy w okrąg, a Hebrajczycy zamiast tego, nosili jarmułkę. To wszystko miało wiele wspólnego z pierścieni okrągłego Saturna.” -Jordan Maxwell, „Matrix of Power”
 
   

Starożytną nazwą Saturna było - EL. To dlatego ci którzy zostali wybrani przez EL, są nazywani Elitami. W rzeczywistości słowa: Elect (wybrany), Elder (prezbiter), Elevated (wyniesiony), Elohim (Elohim), Temple (świątynia), Circle (koło), Gospel (ewangelia), Apostle (apostoł), Disciple (uczeń), Evangelists (ewangeliści), itp, wszystkie pochodzą z Kultu EL. Anioły są posłańcami Boga. Ale Bóg był EL, dlatego mamy imiona archaniołów opatrzonych w przyrostek „el" - Raphael, Michael, Uriel, Gabriel, itp.”  -Michael Tsarion, “Astrotheology and Sidereal Mythology”
 
   

“Liczba mnoga terminu Elohim pojawia się ponad 2500 razy w Starym Testamencie, tylko jest fałszywie tłumaczona w większości wersji. Ten fakt wyjaśnia, dlaczego w wielu Księgach Rodzaju „Bogowie” mówią, „Uczyńmy człowieka na nasz obraz". Jak już wspomniano, Elohim odnosi się zarówno do „bogów" jak i „bogiń" a jego pojedyncza forma, El, służyła jako przedrostek lub przyrostek dla nazwy bogów, ludzi i miejsc, takich jak Emmanu-El, Gabri-El, Beth-El, itd. Nawet „Szatan” był jednym z Elohim.” -Acharya S., „The Chrystus Conspiracy” (67)
 
Bogowie EL-o-him są ang-EL-s (aniołami), wysłannikami boga. Tak jak czarownica rzuca spe-EL (czar). To są EL-ites (elity) które rządzą obecnie światem. El-ite pochodzi od „Isra -El-ites” (izraelitów) którzy wywodzą się od Egipskiego czczenia kultu Księżyca (Isis), Słońca (Ra) i Saturna (Elohim), stąd Is-Ra-El.
 
Żydzi i Muzułmanie czczą podobny ogromny czarny sześcian o nazwie Kabba w Mekce. Ich bogiem jest YHWH, jest znany jako „Tetragramaton” czyli ich 4-literowy (4-stronny) Bóg. „Kabballah” z Żydowskiego mistycyzmu/Masonerii pochodzi z Kabba-Allah lub od „Sześciennego-Boga” wokół którego zbierają się ludzie  i uroczyście chodzą w kółko. Tak więc można powiedzieć, że „okrążają oni kwadrat”. Masoni również nieustannie odwołują się do „okrążania kwadratu” lub „kwadratu okręgu”. Na przykład dlatego walka boksu jest toczona w „rundach” w „ringu”, ale właściwie toczy się ona w 4-stronnej kwadratowej arenie z narożnikami. Masońskie G (Geometry-Geometria/God-Bóg) kompasu i węgielnicy również to symbolizuje. Podobnie jak ludzie krążą wokół ich Sześciennego-Boga Kabba, tak i Masoni używają kompasu/kwadratu wokół ich „G” Boga/Geometrii.
 
W tradycji Islamskiej „Kamień” jest miejscem gdzie Mahomet wstąpił do Nieba i towarzyszył mu ang-el (anioł) Gabri-el. Kopuła „Kamienia” została zbudowana w latach 600 ne i została zdobyta z powrotem przez Izraelitów w 06/07/1967 po „6 dniowej wojnie”. Zewnętrzne ściany Kopuły mierzą 60 stóp (6x10) stóp szerokości i 36 stóp (6x6) stóp wysokości. Templariusze twierdzili, że Kopuła z Kamienia była miejscem Świątyni Salomona i dostawili swoją „Świątynie Pańską” przylegającą do niej w czasie XII wieku.
 
„Saturn jest ważnym kluczem do zrozumienia długiej tradycji tego spisku z powrotem aż do starożytności. Miasto Rzym było pierwotnie znane jako Saturnia lub miasto Saturna. Kościół katolicki zachowuje wiele z kultu Saturna w jego rytuałach. Saturn również odnosi się do Lucyfera. W różnych słownikach okultystycznych Saturn jest związany ze złem. Saturn był ważny dla religii Mitry, a także Druidów.” -Fritz Springmeier, „Bloodlines od the Illuminati”
 
Rzym był znany dla „Rzymian” jako Saturnia, a nie Rzym, a Saturn był jednym z ich bogów. Czarny kolor jest zarówno kolorem Saturna i Szatana. Czarne Pismo Święte mówi nam, że Szatan jest 666. Saturn jest 6-tą planetą, jego symbolem jest 6-cio szpiczasta gwiazda, która podobno ma sześciokątne formacje pogodowe, a dzień Saturna to 6-ty dzień tygodnia, to Ozzy-ego Osbourna „Black Sabbath.”
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości